Logo The Ceramic Centre

Book a Course!

Privacy Policy

The Ceramic Centre, gevestigd aan Gonnetstraat 9, Haarlem 2011KA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
https://www.theceramiccentre.com
Gonnetstraat 9
Haarlem
2011KA
+31 621824928

Rhonda Tracey is de Functionaris Gegevensbescherming van The Ceramic Centre, zij is te bereiken via info@theceramiccentre.com Persoonsgegevens die wij verwerken The Ceramic Centre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: -Voor- en achternaam -Adresgegevens Telefoonnummer -E-mailadres -Locatiegegevens -Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@thecraftkit.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Ceramic Centre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: -Het afhandelen van jouw betaling -Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder -Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten -Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken -Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
The Ceramic Centre neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Ceramic Centre) tussen zit. The Ceramic Centre gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Ceramic Centre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
The Ceramic Centre verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken The Ceramic Centre gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar admin@thecraftkit.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Ceramic Centre zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
The Ceramic Centre wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Ceramic Centre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theceramiccentre.com.
Click Here

Return Policy

RIGHT OF WITHDRAWAL.
Would you like to withdraw from a purchase please note that you have 14 days after recieving the part(s) to withdraw. Withdraw means that you can send the part(s) back without giving any reason. This must be done within 14 days after receiving the part(s). You have 14 days to send the part(s) back and we will refund within 14 days.  Would you like to use this right please let us know within the stipulated 14 days, after the 14 days the right of withdrawal is void. Keep in mind that you may not test the part(s) before sending it back, if you do so and break the safetylabel you will void the right to withdraw from the agreement to purchase. The right of withdrawel is there to see if you have received the correct part you have ordered and not to find out a fault in a tv.  Costs for returns are always for the customer. Please contact us at
info@theceramiccentre.com

HERROEPINGSRECHT.
Wilt u afzien van de aankoop houd er dan rekening mee dat u tot 14 dagen na ontvangst van het onderde(e)l(en) hebt om te herroepen. Herroepen betekent dat u het onderde(e)l(en) zonder opgaaf van reden terug kunt sturen. Dit dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van het onderde(e)l(en). U heeft 14 dagen de tijd om de bestelling terug te sturen, wij betalen u dan binnen 14 dagen terug. Wilt u gebruik maken van dit recht, laat het ons dan tijdig en binnen de gestelde 14 dagen weten, na de 14 dagen vervalt het herroepingsrecht. Houd er rekening mee dat u het (de) onderdeel(en) niet mag testen voordat u deze terugstuurt, als u dit toch doet en het veiligheidslabel verbreekt, vervalt het recht om de koopovereenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht is er om te zien of je het juiste onderdeel hebt ontvangen dat je hebt besteld en niet om een defect aan een tv te ontdekken.  Retourkosten zijn altijd voor de klant.

Please contact us at
info@theceramiccentre.com

Class waitlist

Please fill out the form below to join our class waitlist. If a vacancy comes up we will contact you before the class.